Tuesday, March 20, 2012

Џелаледин Мевљана Руми (1207-1273)

Вчера го 'открив' на мое големо задоволство творештвото на муслиманскиот поет и мистик Руми. Поради првичното позитивно изненадување решив да споделам ултра краток избор од неговите песни.

Кој и да си, дојди!

Кој и да си, дојди,
Да си и безбожник,
Манихеец,
Или идолопоклоник,
Дојди...
Низ наши порти
Не се втасува
Во безнадеж.
И стопати да си го
Прекршил зборот,
Дојди.


Птица

Откако на онаа
Планина слета птица,
Нема излишности,
Ниту празнина.


Не мати ја водата

Беше што беше,
Не мати ја водата,
Нека си остане бистра
За да можеме во неа
Да ги видиме
И ѕвездите
И месечината, чисти.

Зашто и човекот
На вода е налик,
Штом е мрачен
Дното од душата не му
Се гледа,
А можеби токму таму
Бисери седат.

No comments: