Monday, July 16, 2012

Дојди

Кога на самрак редарите на плажата
ќе ги соберат и последните лежалки
а сонцето ќе си замине зад планината
да продолжи да радува некои други луѓе,
тогаш дојди.
Кога мракот неусетно ќе се спушти врз градот
како исплашен крадец
и месечината немо ќе застане на небото
како белокос мудрец,
тогаш дојди.
И остани. Засекогаш.

No comments: